پیک قابل تنظیم / نوسانگر انتخابی

تصویر شماره قطعه سازندگان شرح قیمت چشم انداز
532CB000322DG Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $12.986/pcs استعلام
DSC400-3333Q0104KI1T Micrel / Microchip Technology 125LVDSX1,100LVDSX1,200LVDSX1,15   استعلام
AMPDEDH-A08T Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.303/pcs استعلام
AMPDGGI-A06 Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.783/pcs استعلام
552AF000503DGR Energy Micro (Silicon Labs) VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 10-141 $18.159/pcs استعلام
532AA000325DG Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $23.951/pcs استعلام
534AC002464DG Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $19.414/pcs استعلام
AMJDEGJ-A11T3 Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.143/pcs استعلام
516CAA000260BAG Energy Micro (Silicon Labs) VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 0.1-25 $7.063/pcs استعلام
534CC000541DGR Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $14.385/pcs استعلام
AMPDEFH-A06T Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.303/pcs استعلام
532CA000513DG Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $8.697/pcs استعلام
554BM000713DG Energy Micro (Silicon Labs) VCXO; DIFF/SE; QUAD FREQ; 10-141 $47.114/pcs استعلام
534BA000250DGR Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $26.476/pcs استعلام
DSC6122CI1A-004D Micrel / Microchip Technology MEMS OSCILLATOR   استعلام
AMJDEFH-A12T3 Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.237/pcs استعلام
DSC400-1111Q0111KI1T Micrel / Microchip Technology 25LVCMOSX1,20LVCMOSX2,24LVCMOSX1   استعلام
DSC2033FI2-G0004T Micrel / Microchip Technology OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT   استعلام
AMPDDEI-A07 Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.493/pcs استعلام
552CC000353DG Energy Micro (Silicon Labs) VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 10-141 $15.054/pcs استعلام
534DB000513DG Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $54.694/pcs استعلام
DSC2010FI2-A0024 Micrel / Microchip Technology OSC MEMS CONFIGURABLE OUTPUT   استعلام
M665-02-AD-ALJT IDT (Integrated Device Technology) OSCILLATOR VCSO CONFIGURABLE   استعلام
554BF000323DGR Energy Micro (Silicon Labs) VCXO; DIFF/SE; QUAD FREQ; 10-141 $39.392/pcs استعلام
532AC000601DG Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $35.797/pcs استعلام
534PC000558DGR Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $14.385/pcs استعلام
532BB000594DGR Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $9.628/pcs استعلام
AMPDEGI-A14T Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.205/pcs استعلام
532AA000428DG Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $11.294/pcs استعلام
AMPDADI-A07T Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.607/pcs استعلام
AMPDADH-A16T Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.607/pcs استعلام
532AC000457DGR Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $12.52/pcs استعلام
534AB000191DGR Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $30.453/pcs استعلام
532DC000940DG Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $16.888/pcs استعلام
552AK000108DG Energy Micro (Silicon Labs) VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 10-141 $48.654/pcs استعلام
534AA000019DG Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $12.986/pcs استعلام
AMPDGEI-A14T Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.668/pcs استعلام
552AM000104DG Energy Micro (Silicon Labs) VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 10-141 $29.451/pcs استعلام
AMPDAFH-A10T Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.607/pcs استعلام
513JBB000270BAGR Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 1 $4.17/pcs استعلام
AMPDEFI-A04 Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.413/pcs استعلام
552AK000177DGR Energy Micro (Silicon Labs) VCXO; DIFF/SE; DUAL FREQ; 10-141 $46.782/pcs استعلام
534FA002366DGR Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $26.476/pcs استعلام
DSC2041FI1-F0025 Micrel / Microchip Technology LVCMOS   استعلام
534FC000766DG Energy Micro (Silicon Labs) QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 $19.414/pcs استعلام
512BCA000594AAG Energy Micro (Silicon Labs) DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 $6.358/pcs استعلام
DSC400-0444Q0009KI1T Micrel / Microchip Technology 100HCSLX3, -40C-85C, 50PPM   استعلام
AMPDAFI-A09 Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.718/pcs استعلام
AMPDADI-A05T Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.607/pcs استعلام
AMPDAEI-A15 Abracon Corporation OSC MEMS XO DUAL OUTPUT $1.628/pcs استعلام
کل موارد 5,807
قبلی123456789101112131415بعدپایان