دمایی - Liquid Cooling

تصویر شماره قطعه سازندگان شرح قیمت چشم انداز
ATS-CP-1000 Image ATS-CP-1000 Advanced Thermal Solutions, Inc. MINI CHANNEL COLD PLATE $190.909/pcs استعلام
ATS-HE24-C1-R0 Image ATS-HE24-C1-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER 11.5X12X2.1" $504.084/pcs استعلام
ATS-HE25-C5-R0 Image ATS-HE25-C5-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH TWO 24V DC F $889.644/pcs استعلام
ATS-HE23-C1-R0 Image ATS-HE23-C1-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER 17.5X9X2.5" $522.648/pcs استعلام
ATS-HE22-C5-R0 Image ATS-HE22-C5-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 24V DC F $436.968/pcs استعلام
520019-01 Laird Technologies - Thermal Products PELTIER   استعلام
416301U00000G Image 416301U00000G Aavid Thermalloy COLD PLATE HEAT SINK 0.006C/W $179.007/pcs استعلام
ATS-HE24-C4-R0 Image ATS-HE24-C4-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 24V DC F $659.736/pcs استعلام
ATS-HE21-C7-R0 Image ATS-HE21-C7-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH TWO 48V DC F $358.02/pcs استعلام
ATS-HE20-C2-R0 Image ATS-HE20-C2-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 12V DC F $285.09/pcs استعلام
ATS-HE26-C6-R0 Image ATS-HE26-C6-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH FOUR 48V DC $963.9/pcs استعلام
ATS-HE23-C2-R0 Image ATS-HE23-C2-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 12V DC F $649.74/pcs استعلام
ATS-CHILLIM201V Image ATS-CHILLIM201V Advanced Thermal Solutions, Inc. IMMERSION CHILLER 220V 300W 6A $2984.85/pcs استعلام
ATS-HE21-C4-R0 Image ATS-HE21-C4-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH TWO 24V DC F $339.456/pcs استعلام
ATS-CP-1004 Image ATS-CP-1004 Advanced Thermal Solutions, Inc. MINI CHANNEL COLD PLATE $184.702/pcs استعلام
385736-001 Image 385736-001 Laird Technologies - Thermal Products RECIRC CHILLER 2.9LPM 149W 4.7A $2214/pcs استعلام
385760-001 Image 385760-001 Laird Technologies - Thermal Products RECIRC CHILLR/HEATER 3.3LPM 290W $2754/pcs استعلام
120964 Image 120964 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK BURIED $287.481/pcs استعلام
120960 Image 120960 Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK BURIED $120.302/pcs استعلام
416401U00000G Image 416401U00000G Aavid Thermalloy COLD PLATE HEAT SINK 0.06C/W $68.575/pcs استعلام
180-10-6C Image 180-10-6C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.084C/W $37.847/pcs استعلام
1550.00 Image 1550.00 Laird Technologies - Thermal Products HEAT EXCHANGER 230V 6.5LPM 5000W $2926/pcs استعلام
180-11-24C Image 180-11-24C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.02C/W $121.079/pcs استعلام
416601U00000G Image 416601U00000G Aavid Thermalloy COLD PLATE HEAT SINK 0.0055C/W $121.731/pcs استعلام
ATS-HE22-C6-R0 Image ATS-HE22-C6-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 48V DC F $434.112/pcs استعلام
ATS-HE20-C6-R0 Image ATS-HE20-C6-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 48V DC F $301.002/pcs استعلام
16-60-004-01 Laird Technologies - Thermal Products SPACER BLOCK/PLATE   استعلام
180-12-12C Image 180-12-12C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.018C/W $113.934/pcs استعلام
ATS-HE23-C6-R0 Image ATS-HE23-C6-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 48V DC F $668.304/pcs استعلام
385755-001 Image 385755-001 Laird Technologies - Thermal Products RECIRC CHILLER 3.3LPM 290W 8.5A $2586/pcs استعلام
ATS-HE21-C2-R0 Image ATS-HE21-C2-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH TWO 12V DC F $330.174/pcs استعلام
1421.70 Laird Technologies - Thermal Products RECIRCULATING CHILLERS $7350/pcs استعلام
ATS-HE25-C6-R0 Image ATS-HE25-C6-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH TWO 48V DC F $888.216/pcs استعلام
ATS-HE25-C7-R0 Image ATS-HE25-C7-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH TWO 48V DC F $898.212/pcs استعلام
ATS-CHILL600V Image ATS-CHILL600V Advanced Thermal Solutions, Inc. RECIRC CHILLER 15LPM 600W $1979.438/pcs استعلام
ATS-CP-1001 Image ATS-CP-1001 Advanced Thermal Solutions, Inc. MINI CHANNEL COLD PLATE $197.208/pcs استعلام
ATS-HE23-C4-R0 Image ATS-HE23-C4-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 24V DC F $659.736/pcs استعلام
ATS-HE23-C3-R0 Image ATS-HE23-C3-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 12V DC F $661.164/pcs استعلام
ATS-HE26-C2-R0 Image ATS-HE26-C2-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH FOUR 12V DC $946.764/pcs استعلام
180-11-12C Image 180-11-12C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.041C/W $115.898/pcs استعلام
180-10-12C Image 180-10-12C Wakefield-Vette COLD PLATE HEAT SINK 0.041C/W $53.781/pcs استعلام
1505.00 Image 1505.00 Laird Technologies - Thermal Products HEAT EXCHANGER 230V 2.3LPM 500W $1428/pcs استعلام
ATS-HE22-C3-R0 Image ATS-HE22-C3-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 12V DC F $396.474/pcs استعلام
1155.00 Laird Technologies - Thermal Products LIQUID TO LIQUID HEAT EXCHANGER $4830/pcs استعلام
1104.00 Laird Technologies - Thermal Products LIQUID TO LIQUID HEAT EXCHANGER $3165/pcs استعلام
1109.00 Laird Technologies - Thermal Products LIQUID TO LIQUID HEAT EXCHANGER $3510/pcs استعلام
ATS-HE24-C7-R0 Image ATS-HE24-C7-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH ONE 48V DC F $679.728/pcs استعلام
ATS-HE26-C7-R0 Image ATS-HE26-C7-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER WITH FOUR 48V DC $975.324/pcs استعلام
416201U00000G Image 416201U00000G Aavid Thermalloy COLD PLATE HEAT SINK 0.01C/W $82.963/pcs استعلام
ATS-HE25-C1-R0 Image ATS-HE25-C1-R0 Advanced Thermal Solutions, Inc. HEAT EXCHANGER 21.58X12X2.1" $614.04/pcs استعلام
کل موارد 113
قبلی123بعدپایان