ها، مانیتور - رابط کنترل

تصویر شماره قطعه سازندگان شرح قیمت چشم انداز
GCC-1 Image GCC-1 Amulet Technologies, LLC. IC GEMEXPRESS TFT/OLED DRVR MOD $126/pcs استعلام
SC401U Image SC401U 3M CONTROLLER 4-WIRE USB RESISTIVE   استعلام
4169300XX-3 Digital View Inc. CTRLR AL-1280 VGA-SXGA LVDS PNL   استعلام
4175000XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER DD-1920 HDBT $218.75/pcs استعلام
8051 CONTROL BOARD Image 8051 CONTROL BOARD Newhaven Display, Intl. BOARD CNTRL 8051 CHAR/GRAPH/COG $20.75/pcs استعلام
4173002XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER HDD-1920 HDMI HDR $133.75/pcs استعلام
417100041-3 Image 417100041-3 Digital View Inc. BOARD PC/DVI INTERFACE ALR-1400   استعلام
41744022X-3 Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V   استعلام
4167201-XX Digital View Inc. CTRLR ACG-1024 FOR SVGA PANELS   استعلام
4171001XX-3 Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V   استعلام
4175500XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER SVX-4096 $517.2/pcs استعلام
4173001XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER DD-1920 HDMI CONN $110/pcs استعلام
4172700XX-3 Image 4172700XX-3 Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V $187.5/pcs استعلام
4172200XX-3 Image 4172200XX-3 Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V   استعلام
4171700XX-3 Image 4171700XX-3 Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V   استعلام
4169300-XX Digital View Inc. CTRLR AL-1280 VGA-SXGA LVDS PNL   استعلام
4169901XX-3 Digital View Inc. LCD CONTROLLER HE-1600   استعلام
EXII-7769UC Image EXII-7769UC 3M CONTROLLER EXII USB 1X2 CAPAC $61.14/pcs استعلام
416990XX-3 Digital View Inc. LCD CONTROLLER SP-1600   استعلام
4173000XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER DD-1920 HDMI HEADER $106.25/pcs استعلام
EXII-7760UC Image EXII-7760UC 3M CONTROLLER EX II USB CAPACITIVE $61.14/pcs استعلام
416212500-3 Digital View Inc. VIDEO CONTROLLER BOARD   استعلام
4160160XX-3 Digital View Inc. ADAPTER 3G HD-SDI HD-3000 2CH $508.8/pcs استعلام
EXII-7710UC Image EXII-7710UC 3M CONTROLLER EX II USB CAPACITIVE   استعلام
SC801U Image SC801U 3M CONTROLLER 8-WIRE USB RESISTIVE   استعلام
4176000XX-3 Image 4176000XX-3 Digital View Inc. LCD CONTROLLER SP-1920 $239.4/pcs استعلام
SC501U Image SC501U 3M CONTROLLER 5-WIRE USB RESISTIVE   استعلام
4160133XX-3 Image 4160133XX-3 Digital View Inc. ADAPTER HD-2000 HD-SDI 2-CH CBL   استعلام
4173100XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER ALR-1920-120 120HZ $408/pcs استعلام
4171400XX-3 Image 4171400XX-3 Digital View Inc. CTLR DVS-1600 DVI VGA S-VID COMP   استعلام
EXII-7720SC Image EXII-7720SC 3M CONTROLLER EX II SER CAPACITIVE $61.14/pcs استعلام
4173902XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER HDD-1920 DUAL DVI $136.25/pcs استعلام
SC502S Image SC502S 3M CONTROLLER 5-WIRE SER RESISTIVE   استعلام
4169600XX-3 Image 4169600XX-3 Digital View Inc. CTLR SVH-1920 DVI PC VID 1080P   استعلام
4175200XX-3 Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V $342/pcs استعلام
4173900XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER DD-1920 DUAL DVI $123.75/pcs استعلام
SC402S Image SC402S 3M CONTROLLER 4-WIRE SER RESISTIVE   استعلام
4169900XX-3 Image 4169900XX-3 Digital View Inc. CTRLR SP-1600 FOR TFT PANEL   استعلام
4168800-XX Digital View Inc. CTRLR DVI-1600 FOR TFT/PLASMA   استعلام
4167202-XX Digital View Inc. CTRLR ACG-1024 VGA PANEL SUPPORT   استعلام
4171300XX-3 Image 4171300XX-3 Digital View Inc. CTLR DVI-2560 DUAL LINK DVI 24V   استعلام
4160164XX-3 Image 4160164XX-3 Digital View Inc. HD3000S 3GSDI ADAP SGLPORT 3GBPS $340.8/pcs استعلام
4167200-XX Digital View Inc. CTRLR ACG-1024 TTL XGA PANEL   استعلام
4175801XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER HE-1400V2 $143.75/pcs استعلام
4175900XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER SVX-4096-120 $672/pcs استعلام
EXII-7719UC 3M CONTROLLER EXII USB 1X2 CAPAC   استعلام
4172100XX-3 Image 4172100XX-3 Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V   استعلام
4174300XX-3 Digital View Inc. CONTROLLER DD-1920 VGA $99/pcs استعلام
416016050-3 Image 416016050-3 Digital View Inc. ADAPTER ADD-ON HD-3000S HD-SDI   استعلام
4172500XX-3 Image 4172500XX-3 Digital View Inc. INTERFACE CONTROLLER 12V/24V   استعلام
کل موارد 57
قبلی12بعدپایان